Ceník

Individuální sezení (60 min) – 500 Kč
Párové sezení (90 min) – 700 Kč
Skupinová terapie (90 min) – 200 Kč/os.
Lektorování pro organizace – dohodou

Důležité informace:
K prvnímu sezení je potřeba se předem objednat. Můžete se objednat telefonicky, sms zprávou, emailem, přes kontaktní formulář – odpovím Vám co nejdříve. První sezení slouží k obeznámení se s Vašim problémem a k ujasnění další spolupráce.

Sezení probíhá vždy v předem dohodnutém čase. Respektuji Vaše časové možnosti a dodržuji dohodnuté časy. Objednací lhůty pro první sezení zpravidla nepřesahují 14 dnů.

Frekvence a počet poradenských či terapeutických sezení závisí na společné domluvě, optimální  frekvence u psychoterapie je 1x týdně, případně 1x za 14 dní. V případě poradenských konzultací je možné využít i jednorázové sezení.

V případě potřeby změny nebo zrušení dohodnutého termínu konzultace, žádám o informaci alespoň 1 den před smluveným termínem. Pokud je sezení zrušeno v daný den, žádám o zaplacení poloviční částky.

Platbu za služby můžete uhradit osobně na konzultaci nebo převodem na účet. Bližší informace  poskytnu na první osobní schůzce.

Nejsem vázána dokumentačními předpisy pro zdravotnictví a sociální služby, proto veškeré informace o Vás jsou naprosto diskrétní. Můžete zůstat po celou dobu spolupráce anonymní.

Vlastním živnostenské oprávnění k činnosti „Psychologické poradenství a diagnostika”.