Diagnostika závislosti

Závislost nevzniká náhle, ale rozvíjí se postupně a prochází fázemi. V počátcích lze pití alkoholu, užívání drog, hru na automatech, počítačích, sázení, vysedávání na internetu… kontrolovat a nemusí se dostavit žádné potíže. Postupně, při opakování těchto aktivit však kontrola přestává fungovat a člověk se stává závislým. Na vzniku závislosti se podepisují i další faktory (biologické, psychické, sociální), často sahající do daleké minulosti.

Diagnostickým nástrojem ke zjištění závislosti je rozhovor, ve kterém se podrobně ptám na vše důležité od dětství do současnosti. Nebojte se, nebolí to 🙂 a vždy je výsledkem konkrétní informace. Někdy již během pár klientových vět známe závěr, někdy je to delší proces a stanovení diagnózy trvá i několik sezení. Klient má možnost se na vše v průběhu rozhovoru ptát. Cílem není jen informace „zda jsem závislý“, ale celkové pochopení situace a propojení důležitých informací o sobě. Pokud se u klienta potvrdí závislost nebo škodlivé užívání alkoholu a bude-li mít zájem, ráda doporučím další postup.

Diagnostika v mé poradně nemá za cíl „nálepkovat“, ale hlavně zjistit, v jaké životní situaci se klient nachází a jaké změny životního stylu by byly nejlepší pro zachování zdraví, dobrých vztahů, radosti ze života…