Co nabízím

Psychologické poradenství a terapie v oblastech:

 • zvládání náročných životních situací vyvolaných náhlou změnou či stresovou událostí (ukončení vztahu, vážná nemoc, ztráta zaměstnání…) nebo spojených s jednotlivými fázemi lidského života (období dospívání, těhotenství, narození dítěte, samota po odchodu dospělých dětí z domova…)
 • vztahové problémy – v partnerství, manželství, rodině, zaměstnání…
 • u adolescentů – problémy ve vztazích s vrstevníky, aj.
 • výchovné a komunikační problémy v rodině
 • komunikační potíže ovlivňující společenský život
 • sebepoznání a rozvoj svých vnitřních zdrojů
 • úzkostné poruchy a depresivní poruchy
 • zvládání života s duševní nemoci
 • nespokojenost se sebou, nedostatek sebedůvěry
 • potíže související s výchovou dítěte v náhradní rodinné péči

Oblast závislosti na návykových látkách a behaviorálních závislostí (více ZDE)

 • poradenství a ambulantní léčba (psychoterapie) pro uživatelé návykových látek (alkohol, drogy, léky…)
 • poradenství a ambulantní léčba (psychoterapie) návykového chování (nelátkové závislosti) – patologické hráčství, workoholismus, technologické závislosti (počítač, internet, mobily), aj.
 • diagnostika závislosti
 • léčba duálních diagnóz (závislost + jiná psychiatrická dg.)
 • poradenství a terapie pro rodinné příslušníky a blízké osoby
 • poradenství při výběru ústavní léčby
 • doléčování po ukončení ústavní léčby
 • poradenství a psychoterapie pro DDA (Dospělé děti alkoholiků)
 • poradensvtí a psychoterapie pro spoluzávislé osoby
 • poradenství a psychoterapie pro osoby s dg. Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, bulimie)
 • a jiné – z oblasti adiktologie

Skupinová práce:

 • skupinová psychoterapie pro závislé na alkoholu, drogách, lécích
 • skupinová psychoterapie DDA, spoluzávislosti

Lektorování pro organizace v oblastech:

 • závislosti (látkové, nelátkové, jako rodinný problém – DDA, spoluzávislost, role dětí v alkoholové rodině, aj.)
 • náhradní rodinná péče (témata spojená s životem rodiny)