Ceník

Individuální sezení (60 min) – 600 Kč
Párové sezení (60–80 min) – 800 Kč
Skupinová terapie (90 min) – 300 Kč/os.
Lektorování pro organizace – dohodou

Důležité informace:
K prvnímu sezení je potřeba se předem objednat. Můžete se objednat telefonicky, sms zprávou, emailem, přes kontaktní formulář – odpovím Vám co nejdříve. První sezení slouží k obeznámení se s Vašim problémem a k ujasnění další spolupráce.

Sezení probíhá vždy v předem dohodnutém čase. Respektuji Vaše časové možnosti a dodržuji dohodnuté časy. Pokud si objednáte konzultaci, prosím vnímejte tento termín za závazný.

V případě potřeby změny nebo zrušení dohodnutého termínu konzultace, žádám o informaci minimálně 24 hodin před smluveným termínem. Pokud je sezení zrušeno méně než 24 hodin před termínem – žádám o zaplacení poloviční částky. Pokud je sezení zrušeno v daný den – žádám o zaplacení celé částky. Když jste se objednali a postupem času cítíte, že konzultaci spíše nevyužijete, prosím, nečekejte na poslední chvíli na zrušení termínu. Je velké množství osob, které by rády termín využily a čekají v pořadníku. Díky včasnému zrušení termínu není poté potřeba platit částky za zrušené setkání.

Frekvence a počet poradenských či terapeutických sezení závisí na společné domluvě, optimální frekvence u psychoterapie je 1x týdně, případně 1x za 14 dní. V případě poradenských konzultací je možné využít i jednorázové sezení.

Platbu za služby můžete uhradit osobně na konzultaci nebo převodem na účet. Bližší informace poskytnu na první osobní schůzce.

Nejsem vázána dokumentačními předpisy pro zdravotnictví a sociální služby, proto veškeré informace o Vás jsou naprosto diskrétní. Můžete zůstat po celou dobu spolupráce anonymní.

Vlastním živnostenské oprávnění k činnosti „Psychologické poradenství a diagnostika“.