Dospělé děti alkoholiků (DDA) – poradenství, psychoterapie

Jedná se o dospělé osoby, které své dětství prožily v rodinách s alkoholovým problémem a doposud se nedokázaly s touto zátěží vyrovnat.

Na alkoholismus je nutné pohlížet jako na problém celé rodiny, ne pouze těch, kteří alkohol užívají. Partneři závislých se postupem času stávají spoluzávislými, děti se v dospělosti potýkají s určitými těžkostmi, které jim značně ovlivňují život.

V dospělosti se u těchto lidí objevují různé symptomy DDA:

  • mají nízké sebevědomí, pocit méněcennosti, jsou příliš sebekritičtí, berou sami sebe až moc vážně
  • mají vztahové problémy – ať už k autoritám, nebo v partnerských či důvěrných vztazích, jsou loajální vůči druhým a na sebe velmi tvrdí mají potřebu stálé kontroly sebe i ostatních
  • mají velkou potřebu ocenění, pochvaly, potvrzení, že jednají správně
  • neumí si poradit v těžkých životních situacích
  • jsou celkově nejistí, nedokážou vnímat vlastní potřeby
  • reagují velmi citově na změny
  • mají pocit odlišnosti od ostatních, osamělosti, pocity, že nejsou schopni se přizpůsobit
  • hledají normálnost – jaké chování je normální a vhodné a jaké ne
  • nedokážou se uvolnit, užívat si života, okolní svět vnímají jako ohrožující, jsou v napětí i když se nic zlého neděje, cítí se jako v bludném kruhu a neumí z něj vystoupit

Stává se, že v dospělosti DDA předávají nefukční model původní rodiny dál nebo propadnou závislosti na alkoholu, i přesto, že alkohol díky rodičům nenávidí. Neumí si poradit se svým dospělým životem a řešit své životní těžkosti jinak než alkoholem. Tito lidé nedostali od rodičů lásku, pocit bezpečí, jasné hranice – co je vhodné a co ne. Neměli pochopení ke své dětské nezralosti – museli být silní, hodní, nepřidělávat problémy, dobře se učit, postarat se o sourozence, chápat mámu, vhodně reagovat na tátu, skrývat rodinný problém (lhát), smiřovat rodiče, být hromosvodem všech emocí… Tam někde se ztratilo bezstarostné dětství, jaké prožívají děti z funkčních rodin. Děti jsou brzo dospělé, mají zmražené emoce – kdyby si dovolily cítit, bylo by jim ještě hůř.

V dospělosti si děti alkoholiků začínají uvědomovat provázanost současného života s dětstvím, které prožily s rodičem alkoholikem, a začnou hledat odpověď na otázku – jak moc je toto dětství ovlivnilo.

Vyhledat terapeutickou pomoc je v této situaci určitě vhodné. Cílem této terapie je: rozloučit se se svým dětstvím, změnit vnímání sebe sama a uspořádat si současný život.