Poradenství pro rodiny a blízké osoby uživatelů

Jedná se o jednu z možností, jak získat odpovědi na otázky, jež dlouhodobě zaměstnávají rodinné příslušníky osob, které užívají návykové látky, sází, tráví hodiny na počítači, mobilu, v práci pobývají nezdravě dlouho, zásadně změnili jídelní návyky…

V poradně často slychávám: „celkově se hodně změnil, nemůžu se s ní domluvit, je pořád podrážděná, vyhýbá se mi, je strašně náladový, neplní své povinnosti, má divné kamarády, máme doma všude flašky, bez mobilu nejde ani na záchod, strašně zhubla a pořád cvičí, ztrácejí se nám peníze“. Často se klienti ptají: „jak poznám, že něco bere?, jak dlouho může sedět u počítače?“.

Poradenství může být jednorázovým setkáním, ale obvykle probíhá déle. Blízcí uživatelů jsou plni různých emocí (zklamání, vzteku, beznaděje, bezmoci…jsou vyčerpáni) a potřebují tyto pocity ventilovat. Zároveň chtějí vědět, jak by se měli v určitých situacích zachovat, aby pomohli svému blízkému.

Díky poradenství klient získává náhled na situaci, může pracovat na nastavování vlastních hranic, získává informace o tom, jaké chování v dané situaci je, či není vhodné.

V dlouhodobějším poradenském kontaktu se klient učí reagovat tak, aby neumožňoval blízkému jeho patologické chování rozvíjet. Klient se postupem času stává silnější, dokáže stát pevněji za svým názorem a nastavuje svému blízkému žádoucí hranice.

Pokud často přemýšlíte o svém dítěti, partnerovi, kamarádech a nevíte, jaký postoj máte zaujmout vůči zřejmým změnám v jeho chování, neváhejte a přijďte se poradit. Někdy již jednorázové sezení odpoví na dlouhodobé otázky a ukáže vhodný směr do budoucna.