Spoluzávislost – poradenství, psychoterapie

S léčbou závislosti je nerozlučně spjata i terapie pro rodinné příslušníky (spoluzávislé), která pomáhá vnímat závislost člena rodiny jako nemoc s konkrétními projevy, učí nastavovat rodinná pravidla a hlavně přináší psychickou úlevu po létech trápení a skrývání rodinného problému.

O spoluzávislosti mluvíme tehdy, když má člen rodiny potřebu kontrolovat chování závislého, cítí za něj odpovědnost, je výrazně jeho chováním ovlivňován (v myšlení, prožívání, v postojích, ve vztazích k druhým lidem). Spoluzávislý člověk postupně ztrácí sám sebe. Přebírá problémy závislého za své, zrcadlí jeho pocity, tápe mezi velkou potřebou zachránit závislého a potřebou od něho odejít. Tyto změny jsou způsobené dlouhodobým manipulativním chováním závislého člena rodiny, který používá různé kličky, přetvářku, sliby, aby nemusel ve svém životě (ať už s návykovou látkou, nebo návykovou činností) nic měnit.

Psychoterapie spoluzávislého člena rodiny může vnést zásadní změnu do celého rodinného systému, a nastartovat tak proces změny přímo u závislé osoby. Primárně má však pomoci spoluzávislému „najít sebe sama“, pomoci objevit dávno zapomenuté potřeby, hodnoty, emoce, vztahy… a na tomto základě začít žít „svůj život“.

V poradně: Někteří klienti vyhledají pomoc na základě subjektivních potíží (ztráta životní energie, úzkostné stavy, depresivní ladění, plačtivost, neví co se s nimi děje – „nikdy jsem taková nebyla, život mně nebaví, jsem neschopná…“). Jiní přicházejí do poradny s konkrétní zakázkou, např.: „manžel pije, už dál nemůžu, poraďte co mám dělat“. Postupně při odkrývání všech skutečností dochází k objasnění příčiny klientova stavu – je spoluzávislý.

Často je „spoluzávislý“ dlouhodobě léčen v psychiatrické ambulanci s diagnózou – deprese, úzkostné stavy. Antidepresiva mohou v těchto situacích snížit depresivní ladění, negativní myšlenkové pochody, ale „spoluzávislí“ se stále necítí dobře. Když se takový klient pozvolna dozvídá, kde je jádro problému (tj. život se závislou osobou a vše co s tím souvisí), přestává se na sebe dívat jako na nemocného s depresí a začíná vnímat nemoc partnera – závislost. Léčba spoluzávislosti je dlouhodobý proces a postupem času se klient proměňuje, rozumí svůj život, fungování rodiny, nastavuje hranice, nepodléha manipulaci a přestává potřebovat antidepresiva.

Aby poradenství nebo psychoterapie byla úspěšná, je potřeba změnit dosavadní způsob života, objevovat souvislosti mezi tím „co se děje doma“ a tím „jak se cítím“, a to vyžaduje delší čas.

V průběhu psychoterapeutických sezení klient „roste“, začíná rozumět, jak funguje celá jeho rodina. Také zjišťuje, jaké chování je žádoucí a jaké umožňuje partnerovi pít. A nejdůležitější je to, že se přestává dívat na sebe jako na „problém“, kvůli kterému musí partner pít. Nabírá energii, začíná si věřit, přicházejí první radosti po dlouhé době…