Klient závislý na alkoholu

Klient 35 let, v terapii 2,5 roku, aktuálně v 14 denním intervalu. Velké životní změny vedly k nadužívání alkoholu, časem k závislosti. Klient abstinuje 2 roky. Terapii vnímá jako možnost osobního růstu, ne „pouze“ jako pochopení a zpracování své závislosti.

Co mi dala terapie?
Po alkoholových dobách, kdy člověk promarnil mnoho peněz a ještě více času střízlivěním pro to, aby jako neřízená střela jen přežíval jako tělo bez duše a bez rozumu? Kdy se v noci budí a říká si a modlí se, aby byl již konec a říká si, jak rád by nyní střízlivý dělal i všední činnosti s chutí.

Po nutné detoxikaci těla i duše, terapie cílila na příčinu problému vzniku alkoholismu, ať je to již rozvod, úmrtí, pracovní vytížení či jiné a pomáhá „narovnat“ problémovou oblast, která je dílčím jmenovatelem všeho. Po rozebrání jednotlivých fází alkoholismu člověk sám zjistí, že nakonec není cesty zpět. Jsou jen dvě cesty: 1) normálně žít  nebo 2) být neřízená alkoholová střela, kdy střet a konec přichází velice rychle.

Po terapii člověk prozře a začne si všímat svého okolí a významné a časté role alkoholu v něm! Role alkoholu jako pojítka ve společenských akcích, bez něhož to „nejde“? Všudypřítomné reklamy na alkohol … zábava přichází až s Jagermeisterem; nevyměknem, buď chlap a pij (sklízej) kdy chceš! Chceš pokecat s kámoši, pojď na jedno! A tak jak člověk stárne, má možnost srovnávat den se dnem, rok s rokem a vidí, kolik lidí již alkohol připravil o skutečný život, o rodinu, práci a ať si to chceme či nechceme přiznat, i ti, které alkohol neschvátí hned a setrvávají v „regulovaném“ pití celý život, tak se z jejich mozků stávají primitivní stroje neschopny uvažovat či řešit jiné problémy než rutinní – práce, hokej, hospoda.

Důležitým uvědoměním, co mi terapie přinesla je, že recidiva alkoholismu začíná ne až při konzumaci, ale již při vzniku problémových situací, na něž si časem začne člověk dávat pozor a začne řešit jejich vznik a předcházet jim.

Díky terapii si člověk uvědomí i roli i „významnost“ jednotlivých lidí ve svém životě a zjistí, kdo je jen „kamarádem z mokré čtvrti“, s kterým se schází jen u piva a stěžuje si a bez řešení jen utápí svůj žal (problémy). I díky tomuto je člověk nucen se naučit důrazné NE a to nejen konzumaci alkoholu, ale i věcem či příležitostem, které ho přivádějí do situací, které nechce. Nutný daný osobnostní růst!

Člověk rychle zjistí, kdo to s Váma myslí v dobrém a pro Vaše dobro a kdo sobecky myslí na sebe. Rychle dochází k filtraci přátel. I díky terapii se člověk naučí říct, jaký je a čím vším mu alkohol škodí. Myšleno říci druhým (nestydět se) – kde po přemlouvání rychle přehodnotí svá přátelství. Opravdová přátelství od alkoholu odvislá nejsou.

Škoda, že daný osobnostní růst přinesla až terapie. Daná problematika dle mne bude čím dál více rozšířená neb samostatnost, schopnost řešit problémy a sobectví lidí daná společnost rychle násobí.